Dyktanda dla klasy 1 do druku

Poniżej prezentujemy 6 dyktand dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w formacie PDF, które można wydrukować i wykorzystać przy nauce ortografii. Pierwsza strona wydruku zawiera treść dyktanda z polami do wypełnienia, druga strona zawiera pełną treść dyktanda z podanymi prawidłowymi

Najlepsze dyktanda online dla klas 7-8

Nasza aplikacja dyktanda.online, która wspomaga proces nauki ortografii poprzez rozwiązywanie dyktand umożliwia wszystkim siódmoklasistom i ośmioklasistom na ocenianie wypełnionych przez nich dyktand. Dzięki tym informacjom możemy przedstawić listę dziesięciu najlepiej ocenianych dyktand w naszej aplikacji dla klas 7-8!

Najlepsze dyktanda dla klasy 4, 5, 6 szkoły podstawowej

Aplikacja dyktanda.online do nauki ortografii poprzez ćwiczenie rozwiązywania dyktand umożliwia użytkownikom ocenianie rozwiązanych przez nich dyktand. W naszej aplikacji dyktanda dla czwartej, piątej i szóstej klasy szkoły podstawowej znajdują się w jednym zbiorze, dlatego prezentujemy poniżej zestawienie 10 najlepiej

Najlepsze dyktanda dla 3 klasy szkoły podstawowej

Każdy trzecioklasista, który korzysta z naszej aplikacji po wypełnieniu dyktanda ma możliwość ocenienia go w skali od 1 do 5 gwiazdek. Na podstawie informacji uzyskanych od naszych użytkowników przygotowaliśmy listę 10 najlepiej ocenianych dyktand przez uczniów klas 3.

Najlepsze dyktanda dla klasy 2 szkoły podstawowej

Uczniowie klas drugich szkół podstawowych mają możliwość oceniania rozwiązanych dyktand w naszej aplikacji do ćwiczenia ortografii. Na bazie ocen naszych użytkowników przygotowaliśmy listę 10 najlepszych dyktand. 10 najlepszych dyktand dla klasy 2 Żabka i

Najlepsze dyktanda dla 1 klasy szkoły podstawowej

W naszej aplikacji do nauki ortografii poprzez rozwiązywanie dyktand umożliwiamy naszym użytkownikom na ocenianie rozwiązywanych przez nich dyktand - co pozwala nam na przygotowanie listy najlepszych dyktand dla uczniów klasy 1 szkoły podstawowej. Poniżej prezentujemy 10 najlepiej ocenianych dyktand

Systemy oceniania dyktand

Szkoły podstawowe w Polsce są zobowiązane do przygotowywania dokumentacji dotyczącej sposobu oceniania osiągnięć uczniów. Zazwyczaj taki dokument nazywany jest Przedmiotowym Systemem Oceniania. W takim dokumencie występują dokładne kryteria, którymi powinien kierować się nauczyciel podczas oceniania uczniów, wagi poszczególnych

Dlaczego warto regularnie pisać dyktanda?

Dyktanda przez wiele osób uznawane są za przykrą szkolną konieczność, jednak niejednemu dorosłemu, również przydałby się trening pisowni. Dyktanda przeprowadzane w szkole są formą testu, który ma zweryfikować czy uczniowi znane są zasady pisowni i czy radzi

Dyktando – czy to tylko kolejny sprawdzian umiejętności?

Dzieci i młodzież często traktują dyktando jak kolejny sprawdzian umiejętności. Zresztą również nauczyciele nierzadko mają takie podejście do tego zagadnienia. Jednak można potraktować je inaczej, spojrzeć na nie jak na drogowskaz, który pokaże nam kierunek rozwoju językowego,

Czy do dyktanda można się przygotować?

Często przed zapowiedzianym dyktandem pojawia się pytanie o to, czy można się do niego jakoś przygotować i jak właściwie się za to zabrać. Czy w ogóle jest możliwe, przygotowanie się do tego rodzaju sprawdzianu? Nie sposób przecież

Przejdź do góry