Często przed zapowiedzianym dyktandem pojawia się pytanie o to, czy można się do niego jakoś przygotować i jak właściwie się za to zabrać. Czy w ogóle jest możliwe, przygotowanie się do tego rodzaju sprawdzianu? Nie sposób przecież usiąść ze słownikiem w dłoni i  wertować go godzinami, ucząc się trudnych wyrazów na pamięć.

Odpowiedź jest prosta. Oczywiście, że do dyktanda można się przygotować. Jednak wbrew pozorom nie jest to kwestia kilkudziesięciu minut poświęconych zagadnieniom ortograficznym tuż przed dyktandem. Chodzi raczej regularny trening językowy, który sprawia że prędzej czy później reguły, zasady, wyjątki i słowa zapadają głęboko w naszą pamięć i umożliwiają nam poprawne posługiwanie się językiem pisanym, nie tylko na czas dyktanda. Drogą do sukcesu nie jest więc wymuszona nauka trudnych wyrazów, ale systematyczne zaznajamianie się z nimi, oswajanie ich i używanie w życiu codziennym.

Prawidłowa pisownia to bardzo przydatna umiejętność, którą warto pielęgnować i rozwijać. Jak to zrobić? Umysł tak jak mięśnie, by być w formie potrzebuje regularnego treningu. Z  punktu widzenia ortografii, bardzo ważne są czynności, pozwalające obcować nam z  językiem pisanym. Jakie działania wspomogą nasz rozwój w tej dziedzinie?

Zapamiętywanie przez czytanie

Po pierwsze czytanie. Regularne czytanie prasy i książek rozwija nas na wielu płaszczyznach, również w zakresie języka. Wzbogaca się nasze słownictwo, oswajamy się również z pisownią poszczególnych wyrazów. Przy tej okazji pracujemy też nad interpunkcją, więc zyskujemy naprawdę wiele. Wybieranie różnorodnej literatury i prasy sprawia, że mamy większą szansę dobrze poznać język i przyswoić więcej trudnych oraz sprawiających problem słów. Im częściej czytamy, tym więcej kłopotliwych wyrazów mamy szansę zapamiętać, co wyraźnie procentuje podczas późniejszego pisania dyktanda.

Rozwiązywanie dyktand

Drugim doskonałym sposobem ćwiczeń, jest rozwiązywanie przykładowych dyktand. Nie dość, że przy tej okazji sprawdzamy swoje umiejętności i wiedzę ortograficzną, to jeszcze uczymy się na ewentualnych błędach. Korzyść jest ogromna, zatem warto jest poświęcić choćby kilkanaście minut dziennie na trening z dyktandami. Do tego celu idealnie nadaje się nasza aplikacja do ćwiczenia dyktand!

Samodzielne pisanie

Trzecim bardzo dobrym sposobem jest pisanie. Prowadzenie choćby pamiętnika w programie komputerowym, który nie tylko umożliwia nam pisanie, ale posiada również funkcję sprawdzania tekstu, właśnie pod kątem ewentualnych błędów ortograficznych.

Regularne ćwiczenia zdecydowanie najlepiej sprawdzają się, jeśli chcemy nie tylko przygotować się do dyktand i otrzymywać z nich lepsze stopnie, ale również jeśli pragniemy lepiej i sprawniej posługiwać się językiem.

Oprócz treningów naprawdę warto zaznajomić się z zasadami pisowni, dzięki czemu nawet w sytuacji w której będziemy mieć wątpliwości, będziemy mieli szansę przypomnieć sobie regułę lub też wyjątek i dokonać prawidłowego zapisu konkretnego wyrazu. Takie zestawienie zasad pisowni znajdziesz na naszej stronie Zasady ortograficzne.

Ortografia choć z pozoru wydaje się być zawiłą i trudną dziedziną, w miarę oswajania się z  nią okazuje się być przyjemnym elementem języka, który z czasem można znakomicie opanować.