Dyktanda przez wiele osób uznawane są za przykrą szkolną konieczność, jednak niejednemu dorosłemu, również przydałby się trening pisowni. Dyktanda przeprowadzane w szkole są formą testu, który ma zweryfikować czy uczniowi znane są zasady pisowni i czy radzi sobie poprawnie z językiem pisanym.

W warunkach domowych mogą one być jednak czymś znacznie istotniejszym, niż tylko sprawdzianem. Dyktando przeprowadzane na własną rękę, pozwala sprawdzić się, ale również ćwiczyć swoje umiejętności i nabywać wiedzę na temat pisowni. A jak wiadomo, trening czyni mistrza.
Nie używając języka, trudno jest go nie tylko rozwijać, ale także zachować umiejętności i wiedzę, którą dotychczas się nabyło. Dlatego dyktanda są tak rewelacyjne. Mogą stanowić niezawodne narzędzie do rozwijania swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji językowych.
Ćwiczenia ortograficzne w postaci dyktand, są także doskonałą formą nauki przez rozrywkę. Pisanie dyktanda, zwłaszcza interaktywnego może być świetną okazją do zabawy, która przy dodatkowo pomaga nam nauczyć się czegoś wartościowego.
Dyktanda mają jeszcze jeden walor. Ucząc się poprawnie pisać, nabywamy również wiedzę na temat konstruowania wypowiedzi pisemnych, co jest niezwykle ważną umiejętnością. Nie da się przecież stworzyć spójnej i czytelnej notatki, pisma urzędowego, czy ważnego dokumentu, jeśli nie potrafimy sprawnie wypowiadać się w formie pisemnej.
Mogą pojawić się głosy, że przecież programy do edycji tekstu sprawdzają błędy ortograficzne, jednak trzeba sobie przyswoić fakt, że nie zawsze w życiu swoją pisemną wypowiedź będziemy tworzyć właśnie w takim programie. Czasami sytuacja wymusi na nas szybkie działanie, bez udziału komputera, a wtedy znajomość pisowni i konstruowania zdań będzie nieoceniona.
Dyktanda mają więc wielokierunkowy walor edukacyjny, pozwalając rozwijać się na wielu płaszczyznach. Uczą zasad ortografii i interpunkcji, pozwalają uczyć się czytania ze zrozumieniem, jak również tworzenia pisemnych wypowiedzi z zachowanie zasad pisowni oraz logiki. Te umiejętności są potrzebne nie tylko na lekcjach języka polskiego, ale w różnych obszarach życia, dlatego też nie można bagatelizować tej części edukacji polonistycznej.
Dyktando, które więc dla wielu uczniów od lat jest zmorą, tak naprawdę może stać się sprzymierzeńcem w dalszej edukacji i życiu. Warto więc poświęcić im czas na dyktando nie tylko podczas lekcji języka polskiego, ale również w wolnym czasie, traktując je jak zabawę edukacyjną, z której można korzystać w każdym wieku. Dyktanda na dobrą sprawę, mogą nawet urozmaicić nasz wspólny czas z bliskimi. Możemy zmierzyć się z rodziną lub znajomymi i przetestować się wspólnie, rozwiązując dyktanda i porównując rezultaty.

Bo kto powiedział, że nauka musi być nudna i odbywać się w pojedynkę?