Dyktanda są jedną z najlepszych form sprawdzania znajomości ortografii przez dzieci. Mogą również być ćwiczeniem pisania, jeśli będą odczytywane przez rodzica czy opiekuna. Przygotowaliśmy 6 dyktand dla klasy drugiej szkoły podstawowej w formacie PDF, które można wydrukować i wykorzystać przy nauce ortografii. Pierwsza strona wydruku zawiera treść dyktanda z polami do wypełnienia, druga strona zawiera pełną treść dyktanda z podanymi prawidłowymi odpowiedziami. Poniższe dyktanda można pobrać bezpłatnie!

Wygrany konkurs

Dyktando „Wygrany konkurs” mieszane (reguły ch/h, ó/u, rz/ż)

Pobierz dyktando „Wygrany konkurs” w formacie PDF

Dyktando „W teatrze” mieszane (reguły ch/h, ó/u, rz/ż)

Pobierz dyktando „W teatrze” w formacie PDF

Dyktando „Hałaśliwa akcja” mieszane (reguły ch/h, ó/u, rz/ż)

Pobierz dyktando „Hałaśliwa akcja” w formacie PDF
Grunt to higiena

Dyktando „Grunt to higiena” z reguły ch/h

Pobierz dyktando „Grunt to higiena” w formacie PDF
Zabawa w udawanie

Dyktando „Zabawa w udawanie” z reguły ó/u

Pobierz dyktando „Zabawa w udawanie” w formacie PDF
Sala bankietowa

Dyktando „Sala bankietowa” z reguły rz/ż

Pobierz dyktando „Sala bankietowa” w formacie PDF

Czy wiesz, można rozwiązywać dyktanda bez ich drukowania?

Opracowaliśmy dedykowaną aplikację dyktanda.online, w której uczeń może w szybki i łatwy sposób wypełnić dyktando i natychmiastowo sprawdzić wynik. Aplikacja zawiera setki dyktand przygotowanych przez specjalistów, z różnych reguł (ch/h, ó/u, rz/ż) oraz jest dostępna całkowicie bezpłatnie! Korzystając z naszej aplikacji oszczędzasz również środowisko, bez potrzeby wydruku dyktanda.

Rozwiąż dyktanda teraz!

Udostępnione powyżej dyktanda dla klasy 2 do wydruku są z takich reguł ortograficznych, jak:

  • mieszane (3 dyktanda)
  • ch/h (1 dyktando)
  • rz/ż (1 dyktando)
  • ó/u (1 dyktando)

W dyktandach dla uczniów drugiej klasy szkoły podstawowej w formacie PDF został zastosowana specjalna czcionka, która wygląda podobnie jak pismo ręczne nauczane w szkole, a wielkość liter jest dostosowana do odbiorcy. Użycie takiej czcionki powoduje, że dziecku będzie łatwiej przeczytać treść dyktanda oraz dopisać swoje odpowiedzi.

Pliki z dyktandami wykorzystują font „Elementarz 2” autorstwa Bartka Nowaka (barmee).