Nasza aplikacja dyktanda.online, która wspomaga proces nauki ortografii poprzez rozwiązywanie dyktand umożliwia wszystkim siódmoklasistom i ośmioklasistom na ocenianie wypełnionych przez nich dyktand. Dzięki tym informacjom możemy przedstawić listę dziesięciu najlepiej ocenianych dyktand w naszej aplikacji dla klas 7-8!

10 najlepszych dyktand dla klas 7-8 szkoły podstawowej

Opis bitwy polsko-krzyżackiej

Dyktando z mieszanymi regułami (ch/h, ó/u, rz/ż), z przewidywanym czasem rozwiązania do 10 minut autorstwa Anny Dryki

Rozwiąż dyktando „Opis bitwy polsko-krzyżackiej” teraz!

Lektury dla klasy siódmej

Dyktando z reguły ó/u, z przewidywanym czasem rozwiązania do 10 minut autorstwa Anny Dryki

Rozwiąż dyktando „Lektury dla klasy siódmej” teraz!

Powrót do Soplicowa

Dyktando z reguły ó/u, z przewidywanym czasem rozwiązania ponad 10 minut autorstwa Anny Dryki

Rozwiąż dyktando „Powrót do Soplicowa” teraz!

Odważny marynarz Jerzy

Dyktando z mieszanymi regułami (ch/h, ó/u, rz/ż), z przewidywanym czasem rozwiązania ponad 10 minut autorstwa Anny Dryki

Rozwiąż dyktando „Odważny marynarz Jerzy” teraz!

Kłótnie czupurnych ptaszków

Dyktando z mieszanymi regułami (ch/h, ó/u, rz/ż), z przewidywanym czasem rozwiązania ponad 10 minut autorstwa Anny Dryki

Rozwiąż dyktando „Kłótnie czupurnych ptaszków” teraz!

W restauracji

Dyktando z mieszanymi regułami (ch/h, ó/u, rz/ż), z przewidywanym czasem rozwiązania do 10 minut autorstwa Anny Dryki

Rozwiąż dyktando „W restauracji” teraz!

Katedra na Wawelu

Dyktando z mieszanymi regułami (ch/h, ó/u, rz/ż), z przewidywanym czasem rozwiązania do 10 minut autorstwa Anny Dryki

Rozwiąż dyktando „Katedra na Wawelu” teraz!

Odzieżowy hipermarket

Dyktando z reguły „rz/ż” z przewidywanym czasem rozwiązania do 10 minut autorstwa Anny Dryki

Rozwiąż dyktando „Odzieżowy hipermarket” teraz!

Korzystna przemiana Marzenki

Dyktando z reguły „rz/ż” z przewidywanym czasem rozwiązania do 10 minut autorstwa Anny Dryki

Rozwiąż dyktando „Korzystna przemiana Marzenki” teraz!

W Kazimierzu nad Wisłą

Dyktando z reguły „rz/ż” z przewidywanym czasem rozwiązania do 10 minut autorstwa Anny Dryki

Rozwiąż dyktando „W Kazimierzu nad Wisłą” teraz!

Specyfika dyktand dla klas 7-8

Najstarsze klasy szkoły podstawowej mają zdecydowanie podniesione wymagania dotyczące takich testów ortograficznych jak dyktanda w stosunku do klas wcześniejszych. Dyktanda dla klasy 7 zawierają bardzo dużo wyjątków od reguł, słów mniej popularnych oraz zdecydowanie większe natężenie słów z regułami w samym tekście dyktanda. Analogicznie sprawa wygląda w dyktandach dla klasy 8 – dyktanda są długie, z dużą ilością słów z sprawdzaną regułą itp. Wynika to z tego, że dzieci w najwyższych klasach szkoły podstawowej nie mają już żadnych problemów z pisaniem, potrafią pisać szybko oraz ich doświadczenie edukacyjne powinno pozwalać na rozwiązywanie takich testów ortografii bez problemów. Testowane są tutaj wszystkie możliwe reguły ortograficzne – nie tylko „ch/h”, „ó/u”, „rz/ż”, ale również pisowania „nie”, ą/om/on i ę/em/en, wielka/mała litera.

Jednak nawet najstarsi uczniowie mają problemy z ortografią, dlatego warto jest ćwiczyć pisownię różnych słów. Szybkim i fajnym sposobem jest użycie dedykowanej aplikacji do ćwiczenia dyktand, za pomocą której uczeń w każdej chwili może zmierzyć się z różnymi dyktandami, sprawdzić swoją wiedzę oraz ją uzupełnić w przypadku błędnych odpowiedzi.

Sprawdź naszą aplikację do ćwiczenia dyktand!