Jak piszemy: blamaż czy blamarz, blamasz?

Poprawnie pisze się „blamaż”.

Słowo „blamaż” oznacza wpadkę, niepowodzenie lub kompromitację.

Ortografia w języku polskim bywa trudna do nauki, a jednym z częstych błędów jest pisanie słowa „blamarz” zamiast „blamaż”.

Przykładowe zdania z użyciem słowa „blamaż”:

1. Jego występ na scenie to był prawdziwy blamaż.
2. Nie chcę powtarzać tego blamażu z ubiegłego roku.
3. Jego nieudolne próby naprawienia sytuacji tylko pogorszyły blamaż.
4. Czuł się bardzo skrępowany po tym, jak zrobił blamaż przed swoimi kolegami z pracy.
5. Chciał uniknąć blamażu, więc długo ćwiczył przed występem.

Chcesz w innowacyjny sposób nauczyć się ortografii? Sprawdź naszą aplikację dyktanda.online – to rewolucyjna apka do łatwej, nowoczesnej i przyjemnej nauki zasad ortografii poprzez rozwiązywanie dyktand, krzyżówek ortograficznych oraz sprawdzającego trybu słówek.

Sprawdź bezpłatnie teraz i rozwiąż dyktando!

Sprawdź teraz bezpłatnie!

Przejrzyj inne wątpliwości językowe