Jak piszemy: hojny czy chojny?

Poprawnie pisze się „hojny”.

Słowo „hojny” oznacza osobę lub rzecz, która obficie udziela pomocy lub dzieli się swoimi zasobami z innymi. Można powiedzieć, że ktoś jest hojny, gdy jest szczodry i chętnie dzieli się swoim majątkiem lub czasem.

Ortografia w języku polskim bywa trudna do nauki, a szczególnie łatwo jest pomylić „h” z „ch”. W wyniku takiej pomyłki może powstać słowo „chojny”, które nie istnieje w języku polskim.

Przykładowe zdania z użyciem słowa „hojny”:

1. Nasz sąsiad jest bardzo hojny i zawsze pomaga nam w potrzebie.
2. Dzięki hojnemu wsparciu naszych darczyńców udało nam się zebrać dużo pieniędzy na cele charytatywne.
3. Hojność to cecha, która zawsze powinna być doceniana i nagradzana.
4. Hojny gest naszego szefa pozwolił nam na wcześniejsze zakończenie pracy w piątek.
5. Na tę charytatywną zbiórkę niektórzy przynieśli naprawdę hojne dary.

Chcesz w innowacyjny sposób nauczyć się ortografii? Sprawdź naszą aplikację dyktanda.online – to rewolucyjna apka do łatwej, nowoczesnej i przyjemnej nauki zasad ortografii poprzez rozwiązywanie dyktand, krzyżówek ortograficznych oraz sprawdzającego trybu słówek.

Sprawdź bezpłatnie teraz i rozwiąż dyktando!

Sprawdź teraz bezpłatnie!

Przejrzyj inne wątpliwości językowe