Jak piszemy: hrabia czy chrabia?

Poprawnie pisze się „hrabia”.

Słowo „hrabia” to tytuł szlachecki, który był nadawany w dawnej Polsce osobom z wyższych warstw społecznych. Hrabia był zwykle właścicielem dużych dóbr ziemskich i cieszył się pewnymi przywilejami.

Ortografia w języku polskim bywa trudna do nauki, a szczególnie łatwo jest pomylić „h” z „ch”. W wyniku takiego błędu mogą powstać nieistniejące słowa lub słowa o zupełnie innym znaczeniu. Przykładem takiego błędu jest właśnie słowo „chrabia”, które nie istnieje w języku polskim.

Oto przykładowe zdania z użyciem słowa „hrabia”:

1. Hrabia mieszkający w tej miejscowości był znany z hojności wobec ubogich.
2. Hrabia Janusz Radziwiłł był jednym z najbogatszych magnatów w Polsce.
3. W pałacu hrabiego Andrzeja Czartoryskiego odbywały się liczne przyjęcia i bale.
4. Hrabia Stanisław Małachowski był jednym z najważniejszych polityków epoki stanisławowskiej.
5. Hrabia Aleksander Fredro był znanym polskim komediopisarzem.

Chcesz w innowacyjny sposób nauczyć się ortografii? Sprawdź naszą aplikację dyktanda.online – to rewolucyjna apka do łatwej, nowoczesnej i przyjemnej nauki zasad ortografii poprzez rozwiązywanie dyktand, krzyżówek ortograficznych oraz sprawdzającego trybu słówek.

Sprawdź bezpłatnie teraz i rozwiąż dyktando!

Sprawdź teraz bezpłatnie!

Przejrzyj inne wątpliwości językowe