Jak piszemy: niepostrzeżenie czy niepostrzerzenie, niepostżerzenie, niepostszerzenie, niepostżeżenie, niepostszeżenie?

Poprawnie pisze się „niepostrzeżenie”.

Słowo to oznacza, że coś dokonało się lub stało się bez zauważenia, bez wywołania żadnych reakcji czy uwagi ze strony innych osób. Jest to czasownik oznaczający przede wszystkim brak zauważenia, pominięcia, czy też nieuwagi wobec czegoś.

Ortografia w języku polskim bywa trudna do nauki, a jednym z częstych błędów jest pomylenie liter „r” i „ż”. W przypadku słowa „niepostrzeżenie” błędnie może być napisane na kilka sposobów, np. „niepostrzerzenie”, „niepostżerzenie”, „niepostszerzenie”, „niepostżeżenie”. Takie błędy mogą prowadzić do powstania nieistniejących słów, co utrudnia komunikację

Przykładowe zdania z użyciem słowa „niepostrzeżenie”:
1. On przeszedł obok mnie niepostrzeżenie.
2. Czas mijał niepostrzeżenie.
3. Zmiany zachodziły niepostrzeżenie.
4. Wszystko działo się niepostrzeżenie.
5. Zmęczenie zaczynało dawać się we znaki, ale niepostrzeżenie.

Chcesz w innowacyjny sposób nauczyć się ortografii? Sprawdź naszą aplikację dyktanda.online – to rewolucyjna apka do łatwej, nowoczesnej i przyjemnej nauki zasad ortografii poprzez rozwiązywanie dyktand, krzyżówek ortograficznych oraz sprawdzającego trybu słówek.

Sprawdź bezpłatnie teraz i rozwiąż dyktando!

Sprawdź teraz bezpłatnie!

Przejrzyj inne wątpliwości językowe