Jak piszemy: ołów czy ołuw?

Poprawnie pisze się „ołów”.

Słowo „ołów” odnosi się do pierwiastka chemicznego o symbolu Pb, który jest miękki, ciężki i szarawy. Ołów jest stosowany m.in. do produkcji akumulatorów, amunicji oraz jako osłona przed promieniowaniem jonizującym.

Ortografia w języku polskim bywa trudna do nauki, ponieważ wiele liter może być mylonych ze sobą, a także wiele słów ma podobne zapisy, ale różne znaczenia. Przykładem takiej pomyłki może być słowo „ołuw”, które nie istnieje w języku polskim, natomiast jest błędnym zapisem słowa „ołów”.

Przykładowe zdania z użyciem słowa „ołów”:

1. Nie mogę zapamiętać, że ołów w układzie okresowym pierwiastków ma symbol Pb.
2. Ołów należy do metali ciężkich.
3. W skład farb olejnych wchodził ołów, który nadawał im trwałość i odporność na działanie czynników atmosferycznych.
4. W ostatnim czasie ceny ołowiu znacznie wzrosły na giełdzie surowców.
5. Ołów jest bardzo szkodliwy dla zdrowia, dlatego jego stosowanie jest ograniczane w różnych dziedzinach przemysłu.

Chcesz w innowacyjny sposób nauczyć się ortografii? Sprawdź naszą aplikację dyktanda.online – to rewolucyjna apka do łatwej, nowoczesnej i przyjemnej nauki zasad ortografii poprzez rozwiązywanie dyktand, krzyżówek ortograficznych oraz sprawdzającego trybu słówek.

Sprawdź bezpłatnie teraz i rozwiąż dyktando!

Sprawdź teraz bezpłatnie!

Przejrzyj inne wątpliwości językowe