Jak piszemy: przymierze czy pżymierze, pszymierze, przymieże, pżymieże, pszymieże?

Poprawnie pisze się „przymierze”.

„Przymierze” to pojęcie oznaczające umowę, porozumienie, pakt, zawarcie sojuszu lub traktatu między dwoma lub więcej stronami. Może dotyczyć różnych dziedzin życia, np. polityki, gospodarki, kultury czy religii.

Ortografia w języku polskim bywa trudna do nauki, zwłaszcza jeśli chodzi o rozróżnienie między literami „rz” i „ż”. Często zdarza się, że zamiast poprawnego słowa powstają nieistniejące słowa lub słowa o innym znaczeniu. Przykładem takiego słowa może być „pżymierze”, „pszymierze”, „przymieże”, „pżymieże”, „pszymieże”, które nie istnieją w języku polskim i są błędami ortograficznymi.

Przykładowe zdania z użyciem słowa „przymierze”:
1. Dwa kraje zawarły przymierze, co zagwarantowało pokój.
2. Przymierze między tymi dwoma partiami politycznymi zostało zerwane.
3. W Biblii pojawiają się opisy przymierza Boga z ludźmi.
4. Przymierze zawarte między dwoma plemionami zapewniło im bezpieczeństwo i wzajemną pomoc.

Chcesz w innowacyjny sposób nauczyć się ortografii? Sprawdź naszą aplikację dyktanda.online – to rewolucyjna apka do łatwej, nowoczesnej i przyjemnej nauki zasad ortografii poprzez rozwiązywanie dyktand, krzyżówek ortograficznych oraz sprawdzającego trybu słówek.

Sprawdź bezpłatnie teraz i rozwiąż dyktando!

Sprawdź teraz bezpłatnie!

Przejrzyj inne wątpliwości językowe