Jak piszemy: przyprószony czy pżyprószony, pszyprószony, przypruszony, pżypruszony, pszypruszony?

Poprawnie pisze się „przyprószony”.

Słowo „przyprószony” oznacza pokryty delikatną warstwą pyłu, proszku lub mąki. Można użyć go np. w kontekście ciasta, które jest przyprószony cukrem pudrem.

Ortografia w języku polskim bywa trudna do nauki, szczególnie jeśli chodzi o litery „ó” i „u”, które łatwo jest pomylić. Podobnie rzecz się ma z literami „rz” i „ż”. W wyniku takiej pomyłki może powstać nieistniejące słowo lub słowo o innym znaczeniu. Przykładem takiej pomyłki może być słowo „przyprużony”, które nie istnieje w języku polskim. Z kolei słowo „przypruszony” oznacza pokryty pyłem lub proszkiem, ale nie ma takiego samego znaczenia jak „przyprószony”.

Przykładowe zdania z użyciem słowa „przyprószony”:
1. Ciasto było przyprószane cukrem pudrem.
2. Stół był przyprószony kurzem.
3. Liście drzew były delikatnie przyprószane śniegiem.
4. Książki na półce były przyprószonymi z czasem.
5. Twarz dziecka była przyprószona pyłem z placu zabaw.

Chcesz w innowacyjny sposób nauczyć się ortografii? Sprawdź naszą aplikację dyktanda.online – to rewolucyjna apka do łatwej, nowoczesnej i przyjemnej nauki zasad ortografii poprzez rozwiązywanie dyktand, krzyżówek ortograficznych oraz sprawdzającego trybu słówek.

Sprawdź bezpłatnie teraz i rozwiąż dyktando!

Sprawdź teraz bezpłatnie!

Przejrzyj inne wątpliwości językowe