Jak piszemy: spichlerz czy spihlerz, spichleż, spihleż, spichlesz, spihlesz?

Poprawna forma tego słowa to „spichlerz”.

„Spichlerz” to pomieszczenie służące do przechowywania zboża lub innych produktów rolnych. Jest to miejsce, w którym żywność jest chroniona przed wilgocią, szkodnikami i innymi czynnikami zewnętrznymi.

Ortografia w języku polskim może być trudna do nauki, a pomyłki są częste. Przykładem takiej pomyłki jest zapis „spihlerz”, „spichleż”, „spihleż”, „spichlesz” lub „spihlesz”, które są błędnymi formami słowa „spichlerz”.

Oto przykłady zdań z użyciem słowa „spichlerz”:
1. W starym domu znajdował się duży spichlerz, w którym przechowywano zboże.
2. Gdańsk słynął ze spichlerzy.
3. Gospodarstwo rolne potrzebuje dużego spichlerza na przechowywanie plonów.
4. W czasie wojny ludzie ukrywali się w spichlerzach przed Niemcami.
5. Przed budową spichlerza należy uzyskać stosowne pozwolenia i zezwolenia.

Chcesz w innowacyjny sposób nauczyć się ortografii? Sprawdź naszą aplikację dyktanda.online – to rewolucyjna apka do łatwej, nowoczesnej i przyjemnej nauki zasad ortografii poprzez rozwiązywanie dyktand, krzyżówek ortograficznych oraz sprawdzającego trybu słówek.

Sprawdź bezpłatnie teraz i rozwiąż dyktando!

Sprawdź teraz bezpłatnie!

Przejrzyj inne wątpliwości językowe