Jak piszemy: spostrzeżenie czy spostrzerzenie, spostżerzenie, spostszerzenie, spostżeżenie, spostszeżenie?

Poprawnie pisze się „spostrzeżenie”.

Słowo to oznacza zauważenie, dostrzeżenie czegoś, zwrócenie uwagi na coś, co może być ważne lub interesujące.

Ortografia w języku polskim jest trudna do nauki i łatwo jest pomylić „rz” z „ż”, „ż” z „rz”, co może prowadzić do powstania nieistniejących słów lub słów o innym znaczeniu. Przykładem może być słowo „spostrzerzenie”, które jest błędnie zapisaną formą słowa „spostrzeżenie” i nie istnieje w języku polskim.

Oto 5 przykładowych zdań z użyciem prawidłowego słowa:

1. Moje spostrzeżenie jest takie, że potrzebujemy więcej czasu na rozwiązanie tego problemu.
2. Często mam trafne spostrzeżenia dotyczące psychologii społecznej.
3. Twoje spostrzeżenie jest bardzo trafne i warto je wziąć pod uwagę.
4. Zwróciłam uwagę na ciekawe spostrzeżenie zawarte w artykule.
5. Spostrzeżenie to może mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju naszego projektu.

Chcesz w innowacyjny sposób nauczyć się ortografii? Sprawdź naszą aplikację dyktanda.online – to rewolucyjna apka do łatwej, nowoczesnej i przyjemnej nauki zasad ortografii poprzez rozwiązywanie dyktand, krzyżówek ortograficznych oraz sprawdzającego trybu słówek.

Sprawdź bezpłatnie teraz i rozwiąż dyktando!

Sprawdź teraz bezpłatnie!

Przejrzyj inne wątpliwości językowe