Jak piszemy: sukurs czy sókórs, sukórs, sókurs?

Poprawnie pisze się „sukurs”.

Słowo to oznacza pomoc, wsparcie udzielane w trudnej sytuacji. Może dotyczyć zarówno sytuacji życiowych, jak i zawodowych, np. udzielanie sukursu finansowego w trudnej sytuacji, udzielanie sukursu medycznego w przypadku nagłego zachorowania.

Ortografia w języku polskim bywa trudna do nauki, zwłaszcza że wiele liter i dźwięków brzmi podobnie. Można łatwo pomylić „u” z „ó”, co może prowadzić do powstania nieistniejących słów lub słów o innym znaczeniu. Przykładem takiej pomyłki jest „sókórs” lub „sukórs”, które nie mają znaczenia i nie występują w języku polskim.

Przykładowe zdania z użyciem słowa „sukurs”:
1. W trudnej sytuacji finansowej udzielił mi sukursu mój brat.
2. Lekarze udzielili mu szybkiego sukursu medycznego.
3. Policja przybyła na miejsce wypadku, by udzielić sukursu poszkodowanym.
4. W sytuacji kryzysowej ważne jest, by móc liczyć na sukurs ze strony bliskich.
5. Firmy ubezpieczeniowe oferują różne formy sukursu w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.

Chcesz w innowacyjny sposób nauczyć się ortografii? Sprawdź naszą aplikację dyktanda.online – to rewolucyjna apka do łatwej, nowoczesnej i przyjemnej nauki zasad ortografii poprzez rozwiązywanie dyktand, krzyżówek ortograficznych oraz sprawdzającego trybu słówek.

Sprawdź bezpłatnie teraz i rozwiąż dyktando!

Sprawdź teraz bezpłatnie!

Przejrzyj inne wątpliwości językowe