Jak piszemy: utracjusz czy utracjórz, utracjurz, utracjóż, utracjuż, utracjósz?

Poprawnie pisze się „utracjusz”.

Słowo to oznacza osobę, która żyje bardzo rozrzutnie, hulaszczo.

Ortografia w języku polskim bywa trudna do nauki, zwłaszcza dla osób uczących się języka jako obcego. Często pomyłki wynikają z podobieństwa liter „u” i „ó”. W przypadku słowa „utracjusz” błędnie zapisane mogą być formy takie jak „utracjórz”,  czy „utracjóż”. Niepoprawne zapisy powyższego słowa mogą prowadzić do powstania nieistniejących słów lub słów o innym znaczeniu.

Przykłady poprawnego użycia słowa „utracjusz”:
1. Po wygranej w grze losowej stał się utracjuszem.
2. On jest takim utracjuszem, że za chwilę zabraknie mu na chleb.
3. Okropny z niego utracjusz i lekkoduch.
4. Dlaczego z ciebie jest taki utracjusz i z taką łatwością wydajesz swój dorobek życia?

Chcesz w innowacyjny sposób nauczyć się ortografii? Sprawdź naszą aplikację dyktanda.online – to rewolucyjna apka do łatwej, nowoczesnej i przyjemnej nauki zasad ortografii poprzez rozwiązywanie dyktand, krzyżówek ortograficznych oraz sprawdzającego trybu słówek.

Sprawdź bezpłatnie teraz i rozwiąż dyktando!

Sprawdź teraz bezpłatnie!

Przejrzyj inne wątpliwości językowe