Jak piszemy: warząchew czy ważąchew, warząhew, ważąhew?

Poprawnie pisze się „warząchew”.

„Warząchew” jest to duża drewniana łyżka służąca do mieszania potraw.

Ortografia w języku polskim bywa trudna do nauki i często można pomylić litery, co prowadzi do powstania nieistniejących słów lub słów o innym znaczeniu. Łatwo popełnić błąd zwłaszcza w wyrazach rzadko spotykanych lub archaizmach.

Przykładowe poprawne zdania z użyciem słowa „warząchew”:
1. W naszym domu używa się warząchew do mieszania tradycyjnych zup.
2. W muzealnej gablocie widziałam dużą warząchew.
3. Dawniej każdy używał w kuchni warząchwi.
4. Dziadek w młodości zrobił samodzielnie piękną warząchew.

Chcesz w innowacyjny sposób nauczyć się ortografii? Sprawdź naszą aplikację dyktanda.online – to rewolucyjna apka do łatwej, nowoczesnej i przyjemnej nauki zasad ortografii poprzez rozwiązywanie dyktand, krzyżówek ortograficznych oraz sprawdzającego trybu słówek.

Sprawdź bezpłatnie teraz i rozwiąż dyktando!

Sprawdź teraz bezpłatnie!

Przejrzyj inne wątpliwości językowe