Jak piszemy: wójt czy wujt?

Poprawnie pisze się „wójt”.

Słowo „wójt” oznacza osobę pełniącą funkcję wójta, czyli najwyższego przedstawiciela wsi, gminy lub miasta. Jest to urzędnik odpowiedzialny za sprawy administracyjne i gospodarcze na danym terenie.

Ortografia w języku polskim jest często trudna do opanowania, a pomylenie liter „ó” z „u” jest jednym z najczęstszych błędów. W wyniku takiej pomyłki mogą powstać nieistniejące słowa lub słowa o innym znaczeniu. Przykładem takiego błędu jest właśnie słowo „wujt”, które nie ma żadnego znaczenia w języku polskim.

Przykładowe zdania z użyciem słowa „wójt”:

1. Wójt gminy zwołał zebranie mieszkańców.
2. Wójt podpisał umowę na budowę nowych dróg.
3. Wójtowi zależy na rozwoju turystyki na terenie gminy.
4. Wójt jest odpowiedzialny za realizację budżetu gminy.
5. Wójt jest wybierany na kadencję 4-letnią.

Chcesz w innowacyjny sposób nauczyć się ortografii? Sprawdź naszą aplikację dyktanda.online – to rewolucyjna apka do łatwej, nowoczesnej i przyjemnej nauki zasad ortografii poprzez rozwiązywanie dyktand, krzyżówek ortograficznych oraz sprawdzającego trybu słówek.

Sprawdź bezpłatnie teraz i rozwiąż dyktando!

Sprawdź teraz bezpłatnie!

Przejrzyj inne wątpliwości językowe