Jak piszemy: zamożny czy zamorzny?

Poprawnie pisze się „zamożny”.

Słowo to oznacza osobę lub rodzinę mającą dużo pieniędzy i bogactw, ale także używamy go w odniesieniu do miejsca lub kraju, w którym ludzie żyją w dobrobycie i mają dostęp do różnych luksusów.

Ortografia w języku polskim bywa czasami trudna do nauki, ponieważ występują w niej różne zasady pisowni, które mogą wprowadzać w błąd. Przykładowo, łatwo jest pomylić „ż” z „rz”, co może prowadzić do powstania nieistniejących słów lub słów o innym znaczeniu. W przypadku słowa „zamożny” często popełnianym błędem jest napisanie „zamorzny”, co jest błędem ortograficznym.

Oto przykładowe zdania z użyciem słowa „zamożny”:

1. Jego ojciec był bardzo zamożnym biznesmenem.
2. Ta miejscowość jest znana z luksusowych rezydencji zamożnych ludzi.
3. Zamożne kraje mają lepszą infrastrukturę i wyższy standard życia.
4. Dzięki swojej pracy stał się zamożnym człowiekiem.
5. Zamożność nie zawsze przynosi szczęście.

Chcesz w innowacyjny sposób nauczyć się ortografii? Sprawdź naszą aplikację dyktanda.online – to rewolucyjna apka do łatwej, nowoczesnej i przyjemnej nauki zasad ortografii poprzez rozwiązywanie dyktand, krzyżówek ortograficznych oraz sprawdzającego trybu słówek.

Sprawdź bezpłatnie teraz i rozwiąż dyktando!

Sprawdź teraz bezpłatnie!

Przejrzyj inne wątpliwości językowe