Jak piszemy: żołnierz czy rzołnierz, rzołnież, żołnież, rzołniesz, żołniesz?

Poprawnie pisze się „żołnierz”.

Słowo to oznacza osobę, która służy w wojsku, wykonując różnorodne zadania związane z obroną kraju lub wykonywaniem zadań zleconych przez przełożonych.

Ortografia w języku polskim bywa trudna do nauki, a pomyłki między „rz” a „ż” są bardzo częste. Może to prowadzić do powstawania nieistniejących słów lub słów o innym znaczeniu. Przykładem takiej pomyłki może być powstanie słowa „rzołnierz”, „rzołnież”, „żołnież”, „rzołniesz”, „żołniesz”, które są błędami ortograficznymi.

Przykładowe zdania z użyciem słowa „żołnierz”:
1. Mój dziadek był żołnierzem podczas II wojny światowej.
2. W Polsce każdy mężczyzna musiał odbyć służbę wojskową i zostać żołnierzem.
3. Żołnierze biorą udział w różnego rodzaju operacjach wojskowych.
4. Wśród żołnierzy panuje silna więź i wzajemny szacunek.
5. Wiele osób decyduje się na karierę wojskową i zostaje żołnierzem zawodowym.

Chcesz w innowacyjny sposób nauczyć się ortografii? Sprawdź naszą aplikację dyktanda.online – to rewolucyjna apka do łatwej, nowoczesnej i przyjemnej nauki zasad ortografii poprzez rozwiązywanie dyktand, krzyżówek ortograficznych oraz sprawdzającego trybu słówek.

Sprawdź bezpłatnie teraz i rozwiąż dyktando!

Sprawdź teraz bezpłatnie!

Przejrzyj inne wątpliwości językowe