Jak piszemy: arbitraż czy arbitrarz, arbitrasz?

Poprawnie pisze się „arbitraż”.

Słowo „arbitraż” oznacza rozstrzygnięcie sporu przez niezależnego i bezstronnego arbitra lub sąd polubowny. Jest to metoda alternatywnego rozwiązywania sporów, stosowana między innymi w przypadku konfliktów handlowych czy też w sporach sportowych.

Ortografia w języku polskim bywa trudna do nauki, a jednym z częstych błędów jest zamiana liter „ż” i „rz”. W wyniku takiej pomyłki powstają nieistniejące słowa lub słowa o innym znaczeniu. Przykładem może być słowo „arbitrarz”, które nie istnieje w języku polskim.

Oto 5 przykładowych zdań z użyciem słowa „arbitraż”:
1. Konflikt między firmami został rozwiązany drogą arbitrażu.
2. Arbitraż jest alternatywnym sposobem rozwiązywania sporów.
3. Uczestnicy sporu postanowili skorzystać z usług sądu polubownego i poddać się arbitrażowi.
4. Arbitraż w sprawie spornego kontraktu był konieczny.
5. W sporze między zawodnikami należy przeprowadzić arbitraż, aby uniknąć dalszych konfliktów.

Chcesz w innowacyjny sposób nauczyć się ortografii? Sprawdź naszą aplikację dyktanda.online – to rewolucyjna apka do łatwej, nowoczesnej i przyjemnej nauki zasad ortografii poprzez rozwiązywanie dyktand, krzyżówek ortograficznych oraz sprawdzającego trybu słówek.

Sprawdź bezpłatnie teraz i rozwiąż dyktando!

Sprawdź teraz bezpłatnie!

Przejrzyj inne wątpliwości językowe