Jak piszemy: druh czy dróch, druch, dróh?

Poprawnie pisze się „druh”.

Słowo to jest formą grzecznościową odnoszącą się do mężczyzny, który należy do organizacji, najczęściej harcerskiej, z którą mówca identyfikuje się lub jest z nią związany.

Ortografia w języku polskim bywa trudna do nauki, a szczególnie łatwo jest pomylić literki „u” z „ó” oraz „h” z „ch”. W wyniku takich pomyłek mogą powstać słowa nieistniejące lub o innym znaczeniu. Przykładowo, słowo „dróch” nie istnieje w języku polskim.

Przykładowe zdania z użyciem słowa „druh”:

1. Druh Janek jest członkiem harcerskiego zastępu „Orły”.
2. Spotkaliśmy się z druhem Włodkiem na zebraniu strażackim.
3. Druh Stanisław jest wiceprezesem naszego stowarzyszenia.
4. Druhowie z OSP wzięli udział w akcji ratowniczej na autostradzie.
5. Druhna Kasia jest opiekunką harcerskiej drużyny piłkarskiej.

Chcesz w innowacyjny sposób nauczyć się ortografii? Sprawdź naszą aplikację dyktanda.online – to rewolucyjna apka do łatwej, nowoczesnej i przyjemnej nauki zasad ortografii poprzez rozwiązywanie dyktand, krzyżówek ortograficznych oraz sprawdzającego trybu słówek.

Sprawdź bezpłatnie teraz i rozwiąż dyktando!

Sprawdź teraz bezpłatnie!

Przejrzyj inne wątpliwości językowe