Jak piszemy: druhna czy dróchna, druchna, dróhna?

Poprawnie pisze się „druhna”.

Słowo „druhna” oznacza kobietę, która jest członkiem organizacji harcerskiej i pełni w niej funkcję drużynowego.

Ortografia w języku polskim bywa trudna do nauki, szczególnie w przypadku liter „u” i „ó”, które często są mylone. Przykładem takiej pomyłki może być słowo „dróchna”, które nie istnieje w języku polskim. Podobnie, słowa „druchna” i „dróhna” są błędne.

Przykładowe zdania z użyciem słowa „druhna”:
1. Nasza druhna poprowadziła dzisiaj zbiórkę harcerską.
2. Druhna Magda jest bardzo zaangażowana w życie drużyny.
3. Czy wiesz, że nasza druhna ma już 10 lat stażu w harcerstwie?
4. Druhna Kasia pomaga nam w organizacji obozu letniego.
5. Druhna Ania uczy nas pierwszej pomocy i ratownictwa.

Chcesz w innowacyjny sposób nauczyć się ortografii? Sprawdź naszą aplikację dyktanda.online – to rewolucyjna apka do łatwej, nowoczesnej i przyjemnej nauki zasad ortografii poprzez rozwiązywanie dyktand, krzyżówek ortograficznych oraz sprawdzającego trybu słówek.

Sprawdź bezpłatnie teraz i rozwiąż dyktando!

Sprawdź teraz bezpłatnie!

Przejrzyj inne wątpliwości językowe