Jak piszemy: duch czy dóch, dóh, duh?

Poprawnie pisze się „duch”.

Słowo „duch” oznacza duchowość, duszę, istotę niematerialną, która przetrwa po śmierci ciała.

Ortografia w języku polskim bywa trudna do nauki, ponieważ wiele liter może mieć różne brzmienie i znaczenie. W przypadku słowa „duch” łatwo jest pomylić „u” z „ó” lub „ch” z „h”, co może prowadzić do powstania nieistniejących słów. Przykładem takiego błędu może być zapis „dóch”, „dóh” lub „duh”, które nie są poprawnymi formami słowa „duch” i nie mają żadnego znaczenia.

Przykładowe zdania z użyciem słowa „duch”:

1. Duch święty jest trzecią osobą Trójcy Świętej.
2. Po śmierci ciała duch człowieka przetrwa w innej formie.
3. W sztuce duch romantyzmu jest często wykorzystywany.
4. Podczas maratonu myślałem, że wyzionę ducha.
5. Duch sportowej rywalizacji jest ważnym elementem zawodów.

Chcesz w innowacyjny sposób nauczyć się ortografii? Sprawdź naszą aplikację dyktanda.online – to rewolucyjna apka do łatwej, nowoczesnej i przyjemnej nauki zasad ortografii poprzez rozwiązywanie dyktand, krzyżówek ortograficznych oraz sprawdzającego trybu słówek.

Sprawdź bezpłatnie teraz i rozwiąż dyktando!

Sprawdź teraz bezpłatnie!

Przejrzyj inne wątpliwości językowe