Jak piszemy: dwóch czy dwuch, dwóh, dwuh?

Poprawnie pisze się „dwóch”.

Słowo „dwóch” to forma liczby mnogiej od liczby „dwa”. Oznacza ono zatem ilość pary elementów, osób lub przedmiotów.

Ortografia w języku polskim bywa trudna do nauki, a szczególnie problematyczne są litery „ó” i „u” oraz „ch” i „h”. W wyniku tego często popełniane są błędy, np. zamiast „dwóch” pisze się „dwuch” lub „dwuh”.

Przykłady niepoprawnego zapisu słowa „dwóch” to: „dwuch ludzi”, „dwuh łotrów”.

Oto przykładowe zdania z prawidłowym użyciem słowa „dwóch”:
1. Zabrakło mi dwóch złotych do zakupu tej książki.
2. Na przyjęcie przyszło tylko dwóch gości.
3. Mam dwóch wspaniałych przjaciół.
4. Nauczycielka poprosiła o rozwiązanie dwóch zadań.

Chcesz w innowacyjny sposób nauczyć się ortografii? Sprawdź naszą aplikację dyktanda.online – to rewolucyjna apka do łatwej, nowoczesnej i przyjemnej nauki zasad ortografii poprzez rozwiązywanie dyktand, krzyżówek ortograficznych oraz sprawdzającego trybu słówek.

Sprawdź bezpłatnie teraz i rozwiąż dyktando!

Sprawdź teraz bezpłatnie!

Przejrzyj inne wątpliwości językowe