Jak piszemy: górnik czy gurnik?

Poprawne słowo to „górnik”.

Słowo to oznacza osobę zajmującą się wydobywaniem surowców mineralnych, takich jak węgiel, kopaliny czy rudy, z kopalni znajdujących się pod ziemią. Górnictwo to dziedzina, która wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności, a górnicy często pracują w trudnych i niebezpiecznych warunkach.

Ortografia w języku polskim bywa trudna, a pomyłki z „ó” z „u” są dość częste. Przykładem może być słowo „gurnik”, które nie istnieje w języku polskim. Jedyna prawidłowa pisownia to „górnik” przez „ó”. Łatwo skojarzyć to słowo z „górą”, którą też zapisujemy przez „ó”.

Przykłady z użyciem słowa „górnik”:

1. Mój dziadek był górnikiem przez wiele lat.
2. Górnicy pracują w trudnych warunkach, ale ich praca jest niezwykle ważna dla gospodarki kraju.
3. W Polsce istnieją liczne kopalnie, w których pracują górnicy.
4. Górnicy muszą być dobrze wyposażeni i przeszkoleni, aby móc pracować w kopalniach.
5. Zawód górnika wymaga nie tylko siły fizycznej, ale także wiedzy i doświadczenia.

Chcesz w innowacyjny sposób nauczyć się ortografii? Sprawdź naszą aplikację dyktanda.online – to rewolucyjna apka do łatwej, nowoczesnej i przyjemnej nauki zasad ortografii poprzez rozwiązywanie dyktand, krzyżówek ortograficznych oraz sprawdzającego trybu słówek.

Sprawdź bezpłatnie teraz i rozwiąż dyktando!

Sprawdź teraz bezpłatnie!

Przejrzyj inne wątpliwości językowe