Jak piszemy: kierunek czy kierónek?

Poprawnie pisze się „kierunek”.

Słowo „kierunek” oznacza określony kierunek, drogę, tor lub cel, do którego zmierza się. Może dotyczyć zarówno ruchu fizycznego, jak i działań intelektualnych czy emocjonalnych.

Ortografia w języku polskim bywa trudna, a litera „ó” i „u” to jeden z przykładów, które często bywają mylone. Niewłaściwe użycie liter może skutkować powstaniem nieistniejących słów lub słów o zupełnie innym znaczeniu. Przykładem błędnego użycia liter może być słowo „kierónek”, które nie istnieje w języku polskim.

Przykłady z użyciem poprawnego słowa „kierunek”:
1. Musimy wybrać odpowiedni kierunek, żeby dotrzeć na miejsce.
2. W jakim kierunku zmierza nasza firma?
3. Studia na tym kierunku są bardzo wymagające.
4. Zmiana kierunku w naszej polityce była nieunikniona.
5. Należy wyznaczyć klarowny kierunek działań, żeby osiągnąć zamierzony cel.

Chcesz w innowacyjny sposób nauczyć się ortografii? Sprawdź naszą aplikację dyktanda.online – to rewolucyjna apka do łatwej, nowoczesnej i przyjemnej nauki zasad ortografii poprzez rozwiązywanie dyktand, krzyżówek ortograficznych oraz sprawdzającego trybu słówek.

Sprawdź bezpłatnie teraz i rozwiąż dyktando!

Sprawdź teraz bezpłatnie!

Przejrzyj inne wątpliwości językowe