Jak piszemy: harcerz czy charcerz, charceż, harceż, charcesz, harcesz?

Poprawnie pisze się „harcerz”.

Słowo to odnosi się do członka organizacji harcerskiej, czyli osoby, która realizuje idee skautingu, takie jak służba bliźniemu, patriotyzm, samodoskonalenie, przyjaźń, czy też życie zgodnie z zasadami prawa i religii.

Ortografia w języku polskim bywa trudna do nauki, a szczególnie w przypadku słów, które zawierają spółgłoski „h” i „ch”. Można łatwo pomylić je między sobą, w wyniku czego powstają nieistniejące słowa lub słowa o innym znaczeniu. Przykładem takiego słowa może być „charcerz”, „charceż”, „harceż”, „charcesz” lub „harcesz”, które nie istnieją w języku polskim i są błędnie zapisane formy słowa „harcerz”.

Oto 5 przykładowych zdań z użyciem słowa „harcerz”:
1. Mój brat jest harcerzem od pięciu lat.
2. Harcerzom z naszej drużyny udało się zorganizować zbiórkę pieniędzy na cele charytatywne.
3. W czasie obozu harcerskiego nauczyłem się wiele nowych umiejętności.
4. Harcerze z całej Polski spotykają się co roku na Zlocie Harcerstwa Polskiego.
5. Dzięki harcerstwu zyskałem nowych przyjaciół i nauczyłem się odpowiedzialności oraz samodyscypliny.

Chcesz w innowacyjny sposób nauczyć się ortografii? Sprawdź naszą aplikację dyktanda.online – to rewolucyjna apka do łatwej, nowoczesnej i przyjemnej nauki zasad ortografii poprzez rozwiązywanie dyktand, krzyżówek ortograficznych oraz sprawdzającego trybu słówek.

Sprawdź bezpłatnie teraz i rozwiąż dyktando!

Sprawdź teraz bezpłatnie!

Przejrzyj inne wątpliwości językowe