Jak piszemy: rzucać czy rzócać, żócać, żucać?

Poprawnie pisze się „rzucać”.

Słowo „rzucać” oznacza wykonywanie ruchu, w trakcie którego przedmiot zostaje wyrzucony z ręki lub z innej części ciała. Może to być zarówno ruch ręką, jak i nogą, a przedmiotem może być piłka, kamień, butelka, czy inny przedmiot. Może również oznaczać pozbywanie się czegoś, np. złego nawyku.

Ortografia w języku polskim bywa trudna do nauki, szczególnie jeśli chodzi o pary liter „rz” i „ż”, a także „u” i „ó”. Często dochodzi do pomyłek i powstawania nieistniejących słów lub słów o innym znaczeniu. Przykładem może być słowo „rzócać”, które nie istnieje i jest błędem ortograficznym.

Przykładowe zdania z użyciem słowa „rzucać”:
1. Na lekcji wychowania fizycznego uczniowie będą rzucać piłką lekarską.
2. Kiedyś umiałem rzucać oszczepem, ale teraz nie mam już takiej wprawy.
3. Tata w końcu rzucił palenie papierosów.
4. Podczas treningu koszykówki muszę dużo rzucać, żeby poprawić swoją technikę.
5. Mama kazała mi wrzucać śmieci do kosza, zamiast zostawiać je na podłodze.

Chcesz w innowacyjny sposób nauczyć się ortografii? Sprawdź naszą aplikację dyktanda.online – to rewolucyjna apka do łatwej, nowoczesnej i przyjemnej nauki zasad ortografii poprzez rozwiązywanie dyktand, krzyżówek ortograficznych oraz sprawdzającego trybu słówek.

Sprawdź bezpłatnie teraz i rozwiąż dyktando!

Sprawdź teraz bezpłatnie!

Przejrzyj inne wątpliwości językowe