Jak piszemy: lichtarz czy lihtarz, lichtaż, lihtaż, lichtasz, lihtasz?

Poprawnie pisze się „lichtarz”.

Słowo „lichtarz” oznacza świecznik, w którym umieszcza się świeczkę lub lampkę, służący do oświetlenia w czasie nabożeństw lub w innych uroczystościach religijnych.

Ortografia w języku polskim bywa trudna do nauki, co często skutkuje pomyłkami. W przypadku słowa „lichtarz” łatwo jest pomylić literę „r” z „ż” lub „t” z „c”, co może prowadzić do powstania nieistniejących słów takich jak „lihtarz”, „lichtaż”, „lihtaż”, „lichtasz” lub „lihtasz”.

Przykłady poprawnego użycia słowa „lichtarz”:
1. Na ołtarzu stał piękny lichtarz z zapalonymi świecami.
2. Podczas procesji niesiono lichtarze, które oświetlały drogę.
3. W kościele wisiały ozdobne lichtarze.
4. Ksiądz zapalił świecę w lichtarzu i rozpoczął modlitwę.

Chcesz w innowacyjny sposób nauczyć się ortografii? Sprawdź naszą aplikację dyktanda.online – to rewolucyjna apka do łatwej, nowoczesnej i przyjemnej nauki zasad ortografii poprzez rozwiązywanie dyktand, krzyżówek ortograficznych oraz sprawdzającego trybu słówek.

Sprawdź bezpłatnie teraz i rozwiąż dyktando!

Sprawdź teraz bezpłatnie!

Przejrzyj inne wątpliwości językowe