Jak piszemy: mózg czy muzg?

Poprawnie pisze się „mózg”.

Mózg to ważny narząd wewnętrzny człowieka, pełniący wiele funkcji, takich jak kontrola ruchów, przetwarzanie informacji, a także koordynacja pracy innych narządów w organizmie.

Ortografia w języku polskim bywa trudna do nauki, szczególnie w przypadku wyrazów, które zawierają polskie litery „ó” i „u”. Często dochodzi do pomyłek, co prowadzi do powstania nieistniejących słów lub słów o zupełnie innym znaczeniu. Przykładem takiej pomyłki jest właśnie słowo „muzg”, które nie istnieje i jest wynikiem pomyłki między „ó” a „u”.

Oto przykłady zdań z użyciem prawidłowego słowa „mózg”:

1. Mózg człowieka waży około 1,5 kg.
2. W mózgu znajduje się wiele neuronów.
3. Urazy mózgu mogą prowadzić do poważnych zaburzeń funkcji organizmu.
4. Mózg jest jednym z najważniejszych narządów wewnętrznych człowieka.
5. Badania naukowe nad mózgiem przynoszą coraz to nowe odkrycia.

Chcesz w innowacyjny sposób nauczyć się ortografii? Sprawdź naszą aplikację dyktanda.online – to rewolucyjna apka do łatwej, nowoczesnej i przyjemnej nauki zasad ortografii poprzez rozwiązywanie dyktand, krzyżówek ortograficznych oraz sprawdzającego trybu słówek.

Sprawdź bezpłatnie teraz i rozwiąż dyktando!

Sprawdź teraz bezpłatnie!

Przejrzyj inne wątpliwości językowe