Jak piszemy: próchno czy pruchno, próhno, pruhno?

Poprawnie pisze się „próchno”.

Słowo to oznacza rozdrobnione, suche resztki roślinne, zwłaszcza drewna, które powstały w wyniku naturalnego procesu rozkładu. Próchno jest ważnym składnikiem gleby, ponieważ dostarcza niezbędnych składników odżywczych dla roślin.

Ortografia w języku polskim bywa trudna do nauki, ponieważ istnieje wiele słów, które są podobne do siebie i różnią się tylko jedną literą. W przypadku słowa „próchno” łatwo jest pomylić „ó” z „u” lub „ch” z „h”. W wyniku takiej pomyłki może powstać nieistniejące słowo lub słowo o innym znaczeniu. Przykładem takiego słowa jest „pruchno”, które nie istnieje w języku polskim.

Przykłady zdań z użyciem słowa „próchno”:
1. W lesie pełno jest próchna, które jest ważnym składnikiem gleby.
2. W ogrodzie trzeba regularnie usuwać próchno, aby zapobiec chorobom roślin.
3. Próchno drewna jest wykorzystywane do produkcji papieru.
4. Pień po ściętym kilka lat temu dębie jest już kompletnym próchnem.
5. Po kilku latach martwe rośliny przekształcają się w próchno, które wzbogaca glebę.

Chcesz w innowacyjny sposób nauczyć się ortografii? Sprawdź naszą aplikację dyktanda.online – to rewolucyjna apka do łatwej, nowoczesnej i przyjemnej nauki zasad ortografii poprzez rozwiązywanie dyktand, krzyżówek ortograficznych oraz sprawdzającego trybu słówek.

Sprawdź bezpłatnie teraz i rozwiąż dyktando!

Sprawdź teraz bezpłatnie!

Przejrzyj inne wątpliwości językowe