Jak piszemy: reżim czy rerzim, reszim?

Poprawnie pisze się „reżim”.

Słowo „reżim” oznacza system polityczny, rządy, ustrój panujący w danym kraju lub organizacji. Jest to pojęcie stosowane głównie w kontekście politycznym i odnosi się do sposobu sprawowania władzy oraz zasad ustroju państwa.

Ortografia w języku polskim bywa trudna do nauki, a jednym z najczęstszych błędów jest zamiana liter „ż” i „rz”. W przypadku słowa „reżim” pomyłka ta może prowadzić do powstania nieistniejących słów, np. „rerzim” lub „reszim”.

Oto przykłady poprawnego użycia słowa „reżim” w zdaniach:

1. W czasie rządów poprzedniego reżimu panowała cenzura.
2. Opozycja krytykuje nowy reżim za naruszanie wolności słowa.
3. W wyniku zmiany reżimu nastąpiły duże przemiany w gospodarce kraju.
4. Kraj ten jest znany z reżimu wojskowego, który wprowadzono po zamachu stanu.
5. Zmiana reżimu w tym kraju doprowadziła do demokratyzacji i wolnych wyborów.

Chcesz w innowacyjny sposób nauczyć się ortografii? Sprawdź naszą aplikację dyktanda.online – to rewolucyjna apka do łatwej, nowoczesnej i przyjemnej nauki zasad ortografii poprzez rozwiązywanie dyktand, krzyżówek ortograficznych oraz sprawdzającego trybu słówek.

Sprawdź bezpłatnie teraz i rozwiąż dyktando!

Sprawdź teraz bezpłatnie!

Przejrzyj inne wątpliwości językowe