Jak piszemy: sprzężenie czy sprzęrzenie, spżęrzenie, spszęrzenie, spżężenie, spszężenie?

Poprawnie pisze się „sprzężenie”.

Słowo to oznacza połączenie dwóch lub więcej elementów w taki sposób, aby współpracowały ze sobą i działały jako całość. W kontekście elektroniki odnosi się to np. do połączenia elementów elektronicznych w układzie scalonym.

Ortografia w języku polskim bywa trudna do nauki, zwłaszcza jeśli chodzi o pary liter „rz” i „ż”. W wyniku pomyłek mogą powstać nieistniejące słowa lub słowa o innym znaczeniu. Przykładem może być słowo „sprzęrzenie”, które jest błędnie złożone z liter „ż” i „rz”.

Oto 5 przykładowych zdań z użyciem słowa „sprzężenie”:

1. W tym układzie scalonym występuje sprzężenie zwrotne.
2. Sprzężenie między tymi dwoma elementami pozwala na uzyskanie stabilnego sygnału.
3. W procesie produkcji ważne jest dokładne sprzężenie poszczególnych elementów.
4. Wprowadzenie zmian w jednym elemencie może wpłynąć na sprzężenie całego systemu.
5. Sprzężenie optyczne jest wykorzystywane w wielu dziedzinach, np. w medycynie czy przemyśle.

Chcesz w innowacyjny sposób nauczyć się ortografii? Sprawdź naszą aplikację dyktanda.online – to rewolucyjna apka do łatwej, nowoczesnej i przyjemnej nauki zasad ortografii poprzez rozwiązywanie dyktand, krzyżówek ortograficznych oraz sprawdzającego trybu słówek.

Sprawdź bezpłatnie teraz i rozwiąż dyktando!

Sprawdź teraz bezpłatnie!

Przejrzyj inne wątpliwości językowe