Nie zapominaj o ortografii!

Zauważyłeś, że w ostatnich latach coraz większy nacisk kładziemy na rozwój osobisty, w tym umiejętność pięknego wysławiania się oraz stosowania zasad ortografii? Na temat rozwoju osobistego powstaje wiele książek, programów rozwojowych oraz czasopism. Spytasz, czemu ma to służyć? Dzięki rozwojowi osobistemu zapewnisz sobie większe szanse na lepiej płatną i ciekawą pracę. Gdy będziesz czerpał więcej przyjemności z pracy, Twój komfort życia również wzrośnie. Ważne jest, byś już na etapie nauki szkolnej miał świadomość, jak ważny jest rozwój osobisty i jakie skutki za sobą niesie. Inwestuj w rozwój swoich zainteresowań, zdolności, ale również wspieraj rozwój swoich słabych stron. Dlaczego? Słabe strony są bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju osobistego, bo to na tym polu najbardziej zauważalne są postępy. Również satysfakcja płynąca z poprawy w Twoich najsłabszych sferach będzie największa. Słabą stroną wielu dorosłych jest znajomość zasad ortograficznych.

Na czym polega rozwój osobisty?

Wcielaj w życie coraz więcej różnych, intrygujących pomysłów. Bierz udział w różnorodnych aktywnościach i zajęciach dodatkowych, które pozwolą Ci rozwinąć się i nabrać nowych umiejętności. Dbaj o ruch. Każdego dnia poświęć chociaż 20-30 minut na aktywność fizyczną. Dzięki niej lepiej dotlenisz organizm oraz pozwolisz odpocząć mózgowi od ciągłej nauki. Zadbaj o rozwój intelektualny i manualny, czyli regularnie ucz się, ale wykorzystuj do tego celu różne techniki manualne. Pisanie, lepienie, malowanie, wycinanie i inne tego typu aktywności pomogą Ci w nauce.

Nie zapomnij o najbardziej podstawowej kwestii!

Brak jednej, zasadniczej umiejętności bardzo mocno wpływa na całokształt Twojego rozwoju oraz postrzegania Cię przez innych. Cóż po tym, że będziesz miał ogromną wiedzę, która będzie wymagana w Twojej pracy, jeśli będziesz popełniał dużo błędów ortograficznych? Twój przyszły pracodawca, gdy to zauważy może zrezygnować z Twojej kandydatury. Jeśli takie braki wyszłyby na późniejszym etapie, na przykład już po przyjęciu Cię do pracy, pracodawca może nie być chętny do dania Ci awansu. Zwłaszcza, jeśli wiązałby się z kontaktami z innymi ludźmi. Obecnie wiele zawodów opiera się o komunikację, a więc brak znajomości ortografii stanowi duże utrudnienie w pracy zawodowej. Brak tak elementarnych umiejętności często uniemożliwia osiągnięcie spektakularnego sukcesu.

Miej zasady ortograficzne w małym paluszku

Pewnie wydaje Ci się, że obecnie znajomość zasad poprawnej pisowni jest zupełnie zbyteczna. Przecież żyjesz w świecie, w którym wszechobecne są nowoczesne technologie. Sądzisz, że program do edycji tekstu poprawi za Ciebie wszystkie błędy ortograficzne. Z uwagi na to, czujesz się zwolniony z zastanawiania się jak poprawnie zapisać dany wyraz. Miałeś lub nadal masz w szkole na lekcjach języka polskiego dyktanda sprawdzające Twoją znajomość zasad ortograficznych. Często pochopnie są one uznawane za tratę czasu. Nic bardziej mylnego. Dobrze wykształcony człowiek powinien potrafić wypowiedzieć się w formie pisemnej samodzielnie, nie popełniając przy tym błędów ortograficznych, interpunkcyjnych czy stylistycznych. Dbając więc o takie detale, jak znajomość ortografii, w istocie przyczyniasz się do faktycznego poprawienia swojego startu w dorosłą przyszłość.

Czytaj, by poprawić swoją znajomość ortografii

Będzie Ci łatwiej przyswajać zasady ortograficzne, jeśli będziesz regularnie czytał. Sięgaj po interesujące Cię czasopisma, gazety oraz książki. W ostatnich latach czytelnictwo wśród młodzieży i dorosłych podupada. Ma to swoje odbicie na znajomości zasad pisowni. Oczytany człowiek rozwija się dużo intensywniej i bardziej dynamicznie, zwłaszcza w kwestii językowej. Dlatego dbaj o regularny kontakt z literaturą, pod różną postacią, by nieustannie rozwijać swoje zdolności i wiedzę ortograficzną.

Rozwiązuj dyktanda, by poprawić swoją wiedzę ortograficzną

Drugim wyśmienitym sposobem na wzbogacanie słownictwa i ćwiczenie ortografii są dyktanda. Nie są to jedynie sprawdziany umiejętności ortograficznych, ale także doskonałe narzędzie do tego byś mógł zobaczyć jak zbudować prawidłową wypowiedź pisemna. Poznasz bardziej wnikliwie ortografię i poprawną składnię. Postrzegaj treningi ortograficzne jako sposobność kompleksowego rozwoju w zakresie znajomości i posługiwania się językiem. Zobaczysz bezdyskusyjny walor tego rodzaju działań we wspieraniu wszechstronnego rozwoju. Im wcześniej zaczniesz kłaść duży nacisk na edukację ortograficzną, tym dla Ciebie lepiej. Twój mózg wraz z wiekiem traci możliwości tak szybkiego przyswajania wiedzy. Młody mózg jest bardzo plastyczny i chłonny, dlatego nauka jest łatwiejsza.

Nie zniechęcaj się do ortografii

Nie zniechęcaj się poprzez narzekanie na bezcelowość kolejnych dyktand. Teraz już wiesz, jak bardzo istotną rolę pełnią one w Twoim rozwoju. Rozwijaj swoje kompetencje językowe również poza godzinami lekcyjnymi. Zaangażuj w to swoich rodziców. Ich aktywne uczestnictwo w zabawach językowych doda Ci wiary w swoje możliwości i chęci do dalszej nauki. Wypełniaj dyktanda wspólnie z rodzicami, czytaj razem z nimi. Sięgnij po dyktanda (najbardziej popularne dyktanda) oraz różne językowe gry planszowe.