Twoja postawa jest bardzo ważna!

Często wydaje się nam, dorosłym, że znajomość zasad ortografii jest zupełnie banalną i oczywistą umiejętnością, którą łatwo jest posiąść. Jest to jednak błędne myślenie, które krzywdząco oddziałuje na nasze dzieci w wieku szkolnym. Oczekujemy od nich, że w lot łapać będą kolejne reguły i stosować je w piśmie, jednak wbrew pozorom jest to nauka trudna i żmudna. Dlatego właśnie powinniśmy służyć dzieciom maksymalnym wsparciem, podczas nabywania tej właśnie bardzo ważnej dla nich wiedzy.

Co zrobić, jeśli zauważysz problem z ortografią u swojego dziecka?

Wykształcenie polonistyczne, które oferuje dzieciom szkoła podstawowa jest mocno skoncentrowane, między innymi, właśnie na zasadach ortograficznych. Stąd regularnie pojawiające się dyktanda, które nie tylko diagnozują problemy z pisownią, ale są też formą treningu. Późniejsze poprawki, których nauczyciele wymagają od ucznia (dla przykładu przepisywanie kilku linijek tego samego słowa) mają na celu utrwalenie w jego umyśle prawidłowej formy zapisu. Jest to popularny sposób, zwłaszcza u nauczycieli starszej daty. Jako rodzic możesz zrobić nieco więcej. Szczególnie dużą uwagę powinieneś poświęcić dziecku, które wykazuje choćby minimalne problemy z ortografią. Słabe stopnie z dyktand i popełnianie dużej ilości błędów podczas pisania powinno skłonić Cię do wzmożonej uwagi i wspólnej pracy z dzieckiem. Swoje działania powinieneś skoncentrować nad poprawą stanu wiedzy ortograficznej Twojego dziecka.

Dwa proste kroki do poprawy ortografii!

Twoje dziecko podciągnie się z ortografii, jeśli będzie więcej czytać! Powinieneś zatem znaleźć sposób, aby je do tego zachęcić. Regularne zasiadanie z lekturą bardzo ubogaca język i jednocześnie pozwala łatwiej zapamiętywać właściwe wzorce zapisu wyrazów, również tych trudnych. Drugim fenomenalnym sposobem na naukę ortografii jest zachęcanie dziecka do rozwiązywania dyktand. Uzupełniając dyktanda dziecko wciąż podnosi poziom swojej wiedzy o zasadach pisowni. Praktyczny charakter tego ćwiczenia sprawia że przebiega ono w przyjemnej atmosferze. Przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (np. aplikacja dyktanda.online) uzupełnianie dyktand może być świetną formą rozrywki w wolnym czasie. To ma jeszcze większy walor edukacyjny, bowiem dzieci najchętniej uczą się przez zabawę.

Mało wysiłku, szybkie efekty!

U zdecydowanej większości dzieci regularny trening ortograficzny w postaci rozwiązywania dyktand o różnym stopniu trudności oraz systematyczne czytanie książek i prasy przyczynia się do poprawy stanu wiedzy ortograficznej. Podnoszą się również ich kompetencje w zakresie języka pisanego, co przydaje się nie tylko na lekcjach języka polskiego. Dzieci, które lepiej radzą sobie z pisaniem są bardziej pewne siebie i chętniej się wypowiadają. Dobre rezultaty osiągane w dyktandach dodają im wiary we własne możliwości. Dzieci stają się bardziej śmiałe do wyrażania swojego zdania np. w wypracowaniach czy pisemnych sprawdzianach. Trzeba przy tym pamiętać, że trening ortograficzny jest w stanie wyeliminować błędy i doskonale wyedukować dziecko w zakresie prawidłowej pisowni. Z tego właśnie powodu istotne jest zdiagnozowanie problemu u ucznia i interwencja. W tym celu ważna jest współpraca między nauczycielem a rodzicem lub opiekunem. Bardzo duże znaczenie ma samodzielna praca ucznia w domu pod okiem rodzica.