Jak piszemy: tchórz czy thórz, tchurz, thurz, tchóż, thóż, tchuż, thuż, tchósz, thósz, tchusz, thusz?

Poprawnie pisze się „tchórz”.

Słowo „tchórz” oznacza osobę, która boi się działać w sytuacjach wymagających odwagi lub siły charakteru.

Ortografia w języku polskim bywa trudna do nauki, a błędy w pisowni często wynikają z pomyłek między literami „ó” a „u”, „rz” a „ż” oraz „ch” a „h”. W przypadku słowa „tchórz” niepoprawne zapisy, takie jak „tchurz”, „thurz”, „thórz”, „tchóż”, „thóż”, „tchuż”, „thuż”, „tchósz”, „thósz”, „tchusz” czy „thusz” mogą prowadzić do powstania nieporozumień.

Przykłady z poprawnym zapisem słowa „tchórz” w kontekście zdań:
1. Nie chcę być tchórzem i przepuścić tę okazję.
2. Mój brat jest tchórzem i nigdy nie podejmuje ryzyka.
3. Wszyscy uważają, że jestem tchórzem, ale ja po prostu wolę unikać konfliktów.
4. Tchórzostwo nie jest cechą, którą chcę mieć.
5. Nie chciałem wyjść na tchórza, więc wszedłem po tej wysokiej drabinie.

Chcesz w innowacyjny sposób nauczyć się ortografii? Sprawdź naszą aplikację dyktanda.online – to rewolucyjna apka do łatwej, nowoczesnej i przyjemnej nauki zasad ortografii poprzez rozwiązywanie dyktand, krzyżówek ortograficznych oraz sprawdzającego trybu słówek.

Sprawdź bezpłatnie teraz i rozwiąż dyktando!

Sprawdź teraz bezpłatnie!

Przejrzyj inne wątpliwości językowe